Opis projektu

Czym jest Filmoteka Szkolna?

Filmoteka Szkolna to program realizowany przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 2009 roku PISF opracował pakiet filmów i materiałów, które rozesłane zostały do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce. Od 2014 roku nauczyciele i uczniowie mają dostęp do ponad 100 polskich filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl. Mogą też uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli i nauczycielki – Liderów i Liderki programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju.

Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania. Aby twórczo rozwijać program, do współpracy zostało zaproszonych kilka instytucji i organizacji, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne za projekt Filmoteka Szkolna. Akcja!” i Warszawska Szkoła Filmowa realizująca projektFilmoteka Szkolna. Akademia”. Poprzez tę współpracę przygotowujemy uczniów i nauczycieli do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Oferujemy rozmaite narzędzia edukacji filmowej: szkolenia, warsztaty, spotkania seminaryjne, materiały dydaktyczne i merytoryczne, które wspierają nauczycieli i nauczycielki w ich pracy z Filmoteką Szkolną.

W ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! przygotowaliśmy dla Państwa następujące propozycje:

 Realizacja działań z zakresu edukacji filmowej

Film uczy młodych ludzi postrzegania świata, krytycznego myślenia, swobody wypowiedzi, inspiruje do własnej twórczości, ale nawet najlepszy film nie sprawi, że uczeń będzie pracować w bardziej kreatywny sposób. Na zajęcia z filmem trzeba mieć pomysł, porzucić stare przyzwyczajenia i modele nauczania. Sięgnąć po aktywne metody pracy i myślenie projektowe. Film stanie się wówczas pretekstem do dalszych poszukiwań, inspiracją, pobudzi do rozmowy, zilustruje problem, zaangażuje emocjonalnie. 

Naszym celem jest pomóc Państwu w ciekawy i niestandardowy sposób pracować z filmem w szkole. Proponujemy kilka działań do wyboru:

 1. Realizacja filmowego projektu edukacyjnego - WIĘCEJ 
 2. Organizacja szkolnego DKF-u - WIĘCEJ
 3. Przygotowanie cyklu lekcji z filmem - WIĘCEJ

Wszystkim nauczycielom, którzy zgłoszą swoje działania do Akcji! gwarantujemy:

 1. Materiały pomocnicze dla nauczycieli (publikacja "Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli" cz. I i II, płyty DVD)
 2. Materiały promocyjne (plakaty, przypinki, ulotki)
 3. Dostęp do materiałów publikowanych na stronach internetowych
 4. Regularnie dostarczany newsletter z aktualną ofertą skierowaną do nauczycieli i uczniów zainteresowanych edukacją filmową
 5. Pomoc merytoryczną i metodologiczną
 6. Udział w ogólnopolskim finale - Festiwalu Filmoteki Szkolnej - dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami i prezentacją projektów w Warszawie (relacja z zeszłorocznego Festiwalu TUTAJ )
 7. Udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej
 8. Możliwość publikacji własnych materiałów na portalu CEO (www.edutuba.pl) oraz zakładania blogów uczniowskich
 9. Promocja działań młodzieży w mediach
 10. Zaświadczenia dla nauczycieli i dyplomy dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań)


Aby zgłosić swoje działania do Akcji! należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

Przed zgłoszeniem do projektu prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI UCZESTNICTWA i REGULAMINEM PROJEKTU.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji filmowej

Z przeprowadzonych w 2011r. badań nad stanem edukacji filmowej w polskiej szkole wynika, że film traktowany jest nadal nierównoprawnie wobec innych – stosowanych standardowo - narzędzi. Większość nauczycieli nie czuje się wystarczająco kompetentna, by traktować kino, jako narzędzie edukacje. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw proponujemy Państwu udział w:

 • Trzymiesięcznych kursach internetowych dla nauczycieli (nabór do nowej edycji trwa do 30 września) WIĘCEJ
 • Szkoleniach stacjonarnych, które mogą być zamawiane przez szkoły lub regionalnych partnerów WIĘCEJ 
 • Tworzenie sieci dla nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową WIĘCEJ

 Animowanie twórczości młodzieży

Współczesna szkoła ma za zadanie rozwijać w młodych ludziach umiejętność analizy, wyciągania wniosków, konstruowania spójnych i przemyślanych wypowiedzi, ale także powinna stworzyć warunków do otwartej i swobodnej ekspresji twórczej.  Zapraszamy uczniów do udziału w działaniach, które tę twórczość wyzwalają i wspierają:

 • Kursy internetowe dla uczniów przygotowujące do pracy nad własna etiuda filmową bądź recenzją filmową (nabór do nowej edycji trwa do 30 września 2016r.) WIĘCEJ
 • Wirtualny festiwal internetowy Filmoteki Szkolnej (styczeń 2017r.)
 • Konkurs dla młodzieży „Nakręć się!” na najlepszą etiudę filmową i recenzję filmową (listopad 2016r.)

Informacji o projekcie „Filmoteka Szkolna. Akcja!” udzielają:

Karolina Giedrys-Majkut  tel.: 22 659 62 03 wew.113

e-mail karolina.giedrys@ceo.org.pl

Aleksandra Czetwertyńska tel.: 22 659 62 03 wew.113

e-mail: aleksandra.czetwertynska@ceo.org.pl

Regulamin projektu Filmoteka Szkolna. Akcja!