KURS DLA UCZNIÓW

Informacje o kursie dla uczniów

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką filmową. Podczas trzech miesięcy zajęć on-line uczestnicy nie tylko pogłębią swoją wiedzę na temat historii kinematografii (ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego kina), ale także będą mieć okazję nakręcenia własnego filmu, bądź udoskonalenia warsztatu krytycznego.

Całość kursu składa się z sześciu dwutygodniowych modułów tematycznych, do których załączone są teksty teoretyczne, filmy oraz ćwiczenia. Młodzież podczas trwania kursu będzie pracowała pod okiem doświadczonych mentorów, którzy wesprą ich działania.  

Zalety kursu

 • Praktyczne działania -  kurs to nie tylko wiedza o filmie, ale także jej praktyczne zastosowanie,
 • Indywidualny kontakt z mentorem - motywująca opieka mentorska w czasie całego kursu,
 • Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań -  każdy uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne. Sam wybiera ścieżkę dydaktyczną

Więcej informacji o kursie TUTAJ.

Zainspiruj swoich uczniów i uczennice do pracy z filmem i zgłoś ich na kurs internetowy. Formularz zgłoszeniowy wypełnia nauczyciel – opiekun ucznia bądź grupy uczniów uczestniczących w kursie.

Kolejną edycja kursu rozpoczyna się 16 października. Nabór do 10 października (do wyczerpania miejsc) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uczestnicy kursu o edukacji filmowej:

Edukacja filmowa w Polsce jest bardzo wysoko rozwinięta i myślimy, że w szkołach jest kładziony coraz większy nacisk na nowoczesne kino jak i teatr – jako  spojrzenie na świat przez obraz. Otwiera to nas – współczesną młodzież ­– i uwrażliwia nasze spostrzeganie świata (…) – Grupa Ampky.

Film pozwala również poznać wiele kultur, ludzkich zachowań, odkrywać różne ścieżki, które jeszcze nie zostały zadeptane. Chcemy właśnie dzięki temu kursowi znaleźć taką drogę i lepiej poznać film ­ ­– Grupa Xymena.

Zobacz wybrane filmy uczestników Filmoteki Szkolnej. Akcja! Twoi uczniowie i uczennice podczas kursu będą mogli stworzyć podobne. Więcej filmów: tutaj.

KURS DLA NAUCZYCIELI

Oferujemy kurs dla nauczycieli "ABC edukacji filmowej"

Dlaczego warto? 

Kurs ten wprowadza uczestników w tajniki pracy z filmem, opierając się na narzędziu dostępnym w każdej szkole ponadpodstawowej - pakiecie Filmoteka Szkolna. Kursanci otrzymają wsparcie merytoryczne oraz metodyczne z zakresu edukacji filmowej. Uzyskają wszystko co jest konieczne do realizacji lekcji i projektów filmowych w sposób aktywny, ciekawy, angażujący uczniów.

Dla kogo?

Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z edukacją filmową, posiadających dostęp do pakietu filmów Filmoteka Szkolna (pakiet ten znajduje się w każdej szkole ponadpodstawowej). W trakcie kursu odwołujemy się do pakietu, który można wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, a także w czasie zajęć artystycznych, filozofii, czy etyki. Film może stać się także świetnym tematem do dyskusji na godzinie wychowawczej i zajęciach pozalekcyjnych. Dlatego na kurs internetowy Filmoteka Szkolna zapraszamy nauczycieli, ale także wychowawców, bibliotekarzy oraz osoby prowadzące w szkołach zajęcia pozalekcyjne - wszystkich, którzy są gotowi sięgnąć po filmy i wykorzystać je w praktyce szkolnej.

Zalety kursu:

 • Praktyczne działania - możliwość natychmiastowego wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce szkolnej,
 • Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań, który sprawia, że uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne.
 • Dostępność materiałów - kurs zostanie udostępniony na stronie CEO dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Zakres tematyczny kursu:

1. Wiedza o filmie

 • Początki kina, narodziny gatunku
 • Krótka historia polskiego kina (na podstawie przykładów z Filmoteki Szkolnej)
 • Kino dokumentalne
 • Historia i ewolucja polskiej animacji 

2. Język filmu

 • Podstawowe środki sztuki filmowej
 • Analiza języka filmowego

3. Metodologia pracy z filmem

 • Przegląd metody i technik dydaktycznych
 • Film na poszczególnych przedmiotach

4. Filmowe projekty edukacyjne

 • Jak wykorzystać metodę projektu w edukacji filmowej
 • Organizacja wydarzeń filmowych w szkole.

Jak zorganizowany jest kurs?

 • Kurs ma formułę otwartą. Materiał merytoryczny podzielony został na tzw. moduły (opracowane w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami).
 • Kurs Filmoteka Szkolna składa się z 4 modułów. Uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych materiałów w dowolnym czasie, a także wracać do nich w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Uczestnicy stopniowo wprowadzani są w kluczowe zagadnienia związane z edukacją filmową. Otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki do zastosowania w pracy w szkole. Podczas trwania modułu wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę.

Czas trwania kursu:
zależnie od preferencji uczestników

LINK DO STRONY KURSU

INTERNETOWE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI "EDUKACJA FILMOWA - NOWE WYZWANIA"

Dlaczego warto?

W naszych szkoleniach pokazujemy innowatorskie, często zaskakujące możliwości pracy z filmem i edukację filmową w szerszym kontekście: kontekście zadań wychowawczych, jakie stoją przed nauczycielami w szkole, kontekście eksperymentów i innowacji pedagogicznych, kontekście praktycznych kompetencji realizacji projektów. Odpowiadając na zgłaszane nam zapotrzebowanie przygotowaliśmy 3 praktyczne przewodniki dla wszystkich chętnych intensywniej włączać film do codziennej pracy nauczycielskiej i zajęć pozaszkolnych.

Dla kogo?

Szkolenia internetowe "Edukacja filmowa - nowe wyzwania" kierowane są do nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy i animatorów, którzy pracują już z filmem na swoich zajęciach, a teraz chcieliby poszerzyć spektrum tych działań. Na szkoleniu "Film a wychowanie" dowiedzą się jak uczynić film wstępem do angażujących i skutecznych zajęć wychowawczych. Na szkoleniu "Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej" poznają nowatorskie metody  edukacji filmowej, a także podstawy realizacji innowacji pedagogicznej opartej na filmie. Uczestnicy szkolenia "Projekt od A do Z - jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt" zdobędą praktyczną wiedzę na temat tego, gdzie i jak szukać wsparcia dla swoich działań i pomysłów.

Szkolenia polecamy każdemu, kto zapoznawszy się z podstawami edukacji filmowej, przekonał się do tego narzędzia edukacji, a teraz chciałby odkryć nowe obszary pracy z filmem.

Zalety szkoleń:

 • Praktyczne działania - możliwość natychmiastowego wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce szkolnej,
 • Kontakt z mentorem – motywująca opieka mentorska ze strony ekspertów w danej dziedzinie,
 • Dzielenie się doświadczeniami i sprawdzonymi dobrymi praktykami z opiekunami i innymi uczestnikami szkoleń,
 • Możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami edukacji filmowej w Polsce,
 • Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań, który sprawia, że uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne.

Szkolenia w ofercie:

1. Film a wychowanie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. Eksperymenty i innowacje filmowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3. Projekt od A do Z - jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WIĘCEJ O NAJNOWSZEJ EDYCJI SZKOLEŃ

Jak zorganizowane są szkolenia?

 • Szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu. Materiał merytoryczny opracowany jest w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami.
 • Szkolenia internetowe realizowane pod hasłem "Edukacja filmowa - nowe wyzwania" można zaliczać oddzielnie. Każde szkolenie odbywa się niezależnie od pozostałych - podlega odrębnej rekrutacji i odrębnemu zaliczeniu. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich szkoleniach. 
 • Uczestnicy mają średnio 3 tygodnie na zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w danym szkoleniu oraz wykonanie proponowanych zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie. 
 • Stopniowo wprowadzani są w przedmiotowe zagadnienia. Otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki do zastosowania w pracy w szkole i poza nią. Podczas trwania szkolenia wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę.
 • Wnioski wynikające z zastosowania umieszczają w sprawozdaniu, które publikują na platformie internetowej pod koniec trwania danego szkolenia. Każdy uczestnik ma kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. W przypadku dwóch pierwszych szkoleń z pakietu ("Film a wychowanie", "Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej") komentarz mentorski ma formę końcowego webinarium, w trakcie którego mentor omawia zgłoszone projekty. W przypadku ostatniego szkolenia ("Projekt od A do Z...") mentor omawia każde ze sprawozdań indywidualnie w formie komentarza na platformie. Ma również dostęp do sprawozdań innych uczestników. Przewidziane są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem).

Czas trwania szkoleń:

Szkolenia trwają od 3 do 4 tygodni. 

Udział w szkoleniach jest odpłatny: 

1. Film a wychowanie - 80 złotych*

2. Eksperymenty i innowacje filmowe - 80 złotych*

3. Projekt od A do Z - jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt - 100 złotych*

W przypadku realizacji dwóch szkoleń oferujemy 10% rabatu. W przypadku realizacji trzech szkoleń z pakietu 20% rabatu

Płatności za udział nauczyciela w danym szkoleniu może dokonać szkoła - prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu na kogo wystawić fakturę.

*Koszt, przy założeniu sfinansowania usługi ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku. W przeciwnym przypadku do kosztu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Regulamin szkoleń

Szkolenia są realizowane w ramach programu Filmoteka Szkolna. Akcja! we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

SZKOLENIA STACJONARNE

Oferujemy szkolenia na rozmaite tematy z zakresu edukacji filmowej. Zestawienie proponowanych tematów, opis prowadzących oraz cennik znaleźć można pod następującym linkiem

 

Szkolenie "Edukacja filmowa - nowe wyzwania"

Weź kurs na nowe wyzwania w edukacji filmowej! Zapraszamy na wyjątkowe szkolenia dla nauczycieli