Zasady uczestnictwa

Szkoły uczestniczące w Akcji! zobowiązane są do:

·        Wyboru jednego z proponowanych działań:
- projekt edukacyjny
- szkolny klubu filmowego
- lekcje z filmem

·         Opracowania harmonogramu i scenariusza działań

·         Utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej

·         Dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy) i promocji ich np. na założonym przez uczniów blogu lub na stronie www.edutuba.pl. Nadesłane artykuły będą opublikowane na stronach internetowych http://filmoteka.ceo.org.pl/(najlepsze prace będą umieszczane na stronie www.filmotekaszkolna.pl).

·         Przesyłania sprawozdania z realizacji projektu (w formie elektronicznej, na adres mailowy koordynatorek projektu) lub opublikowania sprawozdania na stronie www.edutuba.pl (przesłania linku do opracowanych materiałów w Internecie) do końca roku szkolnego 2017/18. 

Szczegóły:

W tym roku wzbogacamy projekt Filmoteka Szkolna. Akcja! o system zdobywania odznak za realizację szkolnych działań z filmem i publikacji za najciekawsze relacje opisujące te działania.

 • Odznaki przyznajemy wszystkim szkołom zgłoszonym do projektu za działania edukacji filmowej, o ile będą informować nas o ich realizacji, np. poprzez relację publikowaną na blogu, vlogu, kanale youtube projektu, lub za pośrednictwem poczty mailowej. Za wykonanie kolejnych działań przyznawane są odznaki – srebrne za każde działanie, złote za wykonanie co najmniej 3 działań i otrzymanie przynajmniej 3 srebrnych odznak. Odznaki przyznawane są za każdą zakończoną realizację działania edukacji filmowej (po jednej na szkołę), a także za udział w różnych ogólnopolskich wydarzeniach i działaniach w programie Filmoteka Szkolna, np. za udział w kursach, za udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, konkursach Nakręć się! oraz Skrytykuj! etc. Lista nagradzanych działań - poniżej
 • Co miesiąc jury składające się z koordynatorek projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! przyznawać będzie nagrodę w postaci filmu lub książki o tematyce filmowej za najciekawszą relację nadesłaną ze szkoły w projekcie.

Lista nagradzanych działań edukacji filmowej:

- prowadzenie zajęć lekcyjnych z filmem (każde 3 zajęcia to kolejna odznaka)

- przeprowadzenie spotkania filmowego klubu szkolnego (każde 3 spotkania to kolejna odznaka)

- przeprowadzenie nocy filmowej

- przeprowadzenie gry filmowej

- przeprowadzenie konkursu filmowego

- przeprowadzenie debaty filmowej

- przeprowadzenie filmowej kampanii społecznej

- przeprowadzenie warsztatów edukacji filmowej w swojej szkole

- przeprowadzenie warsztatów edukacji filmowej w swojej szkole z udziałem Wędrującego Filmoznawcy

- realizacja projektu filmowego

- realizacja animacji poklatkowej

- opracowanie filmowej ścieżki tematycznej po swoim mieście

- udział w webinarium organizowanym przez CEO w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej

- udział w konkursie „Nakręć się!”

- udział w kursie dla uczniów „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- udział w warsztatach „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- zwerbowanie szkoły do projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- założenie bloga/vloga/kanału youtube dokumentującego działania w projekcie

- przygotowanie plakatów filmowych

- opracowanie i przeprowadzenie quizu filmowego  

- udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

- aktywne prowadzenie bloga lub vloga (każde 3 notki lub filmiki to kolejna odznaka)


Szkoły uczestniczące otrzymują wsparcie CEO:

 • Materiały pomocnicze dla nauczycieli (publikacje on-linowe "Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli" cz. I i II, publikacja on-linowa "Zmontuj sobie projekt. Dobre praktyki Liderów i Liderek Filmoteki Szkolnej")
 • Możliwość zdobycia odznak i publikacji za wykonanie działań edukacji filmowej
 • Dostęp do materiałów publikowanych na stronach internetowych
 • Regularnie dostarczany biuletyn informacyjny z aktualną ofertą skierowaną do nauczycieli i uczniów zainteresowanych edukacją filmową
 • Pomoc merytoryczną i metodologiczną
 • Udział w ogólnopolskim finale - Festiwalu Filmoteki Szkolnej - dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami i prezentacją projektów w Warszawie
 • Udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej
 • Promocja działań młodzieży w mediach
 • Zaświadczenia dla nauczycieli i dyplomy dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań).


Kalendarium

pierwszy semestr 2017/18

LIPIEC – WRZESIEŃ

- nabór szkół do projektu

- zakładanie blogów projektowych

WRZESIEŃ

- webinarium, pt. „Rok z Filmoteką Szkolną”

PAŹDZIERNIK

- webinarium dla szkół podstawowych

- rozpoczęcie kursu dla uczniów

LISTOPAD

- ogłoszenie konkursu „Nakręć się”

- rozpoczęcie 1. internetowego szkolenia dla nauczycieli, pt. „Film a wychowanie”

- webinarium dla szkół podstawowych

GRUDZIEŃ

- rozpoczęcie 2. internetowego szkolenia dla nauczycieli, pt. „Eksperymenty i innowacje w edukacji filmowej”

- webinarium dla szkół podstawowych

STYCZEŃ

- Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej

- rozpoczęcie 3. internetowego szkolenia dla nauczycieli, pt. „Projekt od A do Z – jak napisać wniosek, zdobyć dotację i zrealizować projekt”

- webinarium dla szkół podstawowych

 

Informacji udziela:

Karolina Giedrys-Majkut tel.: 22 659 62 03, wew. 113

e-mail: karolina.giedrys@ceo.org.pl

Karolina Jastrzębska - Mitzner tel.: 22 659 62 03, wew. 113

e-mail: karolina.mitzner@ceo.org.pl