Zasady uczestnictwa


Szkoły uczestniczące w Akcji! zobowiązane są do:

Wyboru jednego z proponowanych działań:
- projekt edukacyjny
- szkolny dkf
- lekcje z filmem

Opracowania harmonogramu i scenariusza działań
Utrzymywania kontaktu z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej
Dokumentowania przebiegu swoich działań (relacje, opisy, zdjęcia, filmy)
Publikacji esejów, recenzji, relacji z debat i imprez filmowych, na założonym przez uczniów blogu lub na stronie www.edutuba.pl. Nadesłane artykuły będą opublikowane na stronach internetowych http://filmoteka.ceo.org.pl/(najlepsze prace będą umieszczane na stronie www.filmotekaszkolna.pl).
Przesyłania opracowanego w formie elektronicznej (CD) sprawozdania z realizacji projektu na adres CEO lub opublikowania sprawozdania na stronie www.edutuba.pl (przesłania linku do opracowanych materiałów w internecie) do końca roku szkolnego 2016/17. 


Do współpracy ze szkołami w projekcie wprowadzamy cztery nowe elementy, z których MOŻNA, ale nie trzeba korzystać:

 

Blogi i vlogi – szkoły w projekcie zakładają blogi projektowe, albo własne kanały youtube poświęcone projektowi
Odznaki  cyfrowe  – odznaki srebrne za wykonanie zadań i odznaki złote za zdobycie przynajmniej 3 odznak srebrnych
Nagrody w postaci pakietów Filmowej Gry Miejskiej lub warsztatów z ekspertami edukacji filmowej – nagrody za wykonanie zadań wyjątkowo dobrze (w przypadku utworów lub działań, których jakość można ocenić, np. plakat, quiz), lub wykonanie ich z jak największą liczbą uczestników (tam, gdzie zadanie polega na zwerbowaniu szkół do projektu)
Webinaria – organizowane począwszy od października webinaria poświęcone różnym aspektom sztuki filmowej, związanym z tematyką danego miesiąca.
Korzystanie z tych zasobów nie jest obowiązkowe, jednak decyzja o wejściu na ścieżkę zdobywania odznak, wiąże się z OBOWIĄZKIEM założenia bloga, lub kanału youtube dla projektu.

Szczegóły:

Szkoła zapisująca się do projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! może iść tradycyjnym trybem lub wzbogacić te działania poprzez wejście na ścieżkę zdobywania odznak i nagród w postaci warsztatów. By skorzystać z tej możliwości musi zadeklarować chęć wejścia na tę ścieżkę i założyć bloga lub kanał YouTube dla projektu (warunek konieczny). Kolejne zadania będą ogłaszane na stronie projektu oraz na profilu FB Filmoteki Szkolnej.
Szkoła zdecydowana wejść na ścieżkę zdobywania odznak zakłada swojego indywidualnego bloga (na dowolnej platformie swojego wyboru) lub kanał YouTube dedykowany projektowi. Tam szkoła rejestruje wszystkie swoje działania (w tym te związane z realizacją zadań), umieszcza utwory opracowane w ramach tegorocznych działań (plakaty, filmiki, recenzje). CEO przyznaje i rozsyła odznaki oraz prowadzi tablicę projektu, gdzie wrzucane są zrzuty ekranu z blogów szkolnych i kanałów youtube, oraz gdzie widoczna jest aktualna liczba przyznanych odznak.
Za wykonanie kolejnych zadań przyznawane są odznaki – srebrne za każde zadanie, złote za wykonanie co najmniej 3 zadań i otrzymanie przynajmniej 3 srebrnych odznak. Odznaki przyznawane są za każdą zakończoną realizację zadania (po jednej na szkołę), niezależnie od większych nagród, czyli warsztatów, które otrzymują wybrane grupy (patrzy wyżej punkt dotyczący Nagród). Odznaki zdobyć można także za udział w różnych ogólnopolskich wydarzeniach i działaniach w programie Filmoteka Szkolna, np. za udział w kursach, za udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej , konkursach Nakręć się! oraz Skrytykuj! etc. Lista tych dodatkowych wydarzeń zostanie ogłoszona we wrześniu. 
Realizacja projektu wiąże się, jak co z roku, z prowadzeniem działań edukacji filmowej  (tj. organizacją szkolnego DKF-u, prowadzeniem lekcji edukacji filmowej, realizacją szkolnego projektu filmowego) i przesłaniem relacji z tych działań. Realizacja dodatkowych zadań i zdobywanie odznak jest jedynie zachętą do udziału w projekcie i nie zastępuje tradycyjnych form pracy z filmem w szkole, oraz nie zwalnia szkół uczestniczących w projekcie z obowiązku przesłania relacji po zakończeniu tej pracy. 


Szkoły uczestniczące otrzymują wsparcie CEO:

Materiały pomocnicze dla nauczycieli (publikacja "Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli" cz. I i II, płyty DVD)
Materiały promocyjne (plakaty, przypinki, ulotki)
Możliwość zdobycia odznak za wykonanie wskazanych zadań oraz nagród specjalnych w postaci pakietów Filmowej Gry Miejskiej oraz warsztatów edukacji filmowej
Dostęp do materiałów publikowanych na stronach internetowych
Regularnie dostarczany biuletyn informacyjny z aktualną ofertą skierowaną do nauczycieli i uczniów zainteresowanych edukacją filmową
Pomoc merytoryczną i metodologiczną
Udział w ogólnopolskim finale - Festiwalu Filmoteki Szkolnej - dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami i prezentacją projektów w Warszawie (relacja z zeszłorocznego Festiwalu TUTAJ )
Udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej
Promocja działań młodzieży w mediach
Zaświadczenia dla nauczycieli i dyplomy dla uczniów (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań.


Kalendarium

pierwszy semestr 2016/2017

LIPIEC - PAŹDZIERNIK

- nabór szkół do projektu

- 1. zadanie na odznakę: Zwerbuj szkołę

- Filmowe Gry Miejskie

- zakładanie blogów projektowych

PAŹDZIERNIK

- rozpoczęcie kursów internetowych dla uczniów i nauczycieli

- 2. zadanie na odznakę: Zorganizuj projekcję w szkole

- webinarium

LISTOPAD

- 3. zadanie na odznakę: Wytycz filmową trasę spacerową w Twoim mieście

- ogłoszenie konkursu „Nakręć się”

- webinarium

GRUDZIEŃ

- 4. zadanie na odznakę: Przygotuj plakat

- webinarium

STYCZEŃ

- 5. zadanie na odznakę: Opracuj quiz

- Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej

- webinarium

LUTY

- 6. zadanie na odznakę: Nakręć  spot reklamowy

- webinarium

 

Informacji udzielają:

Karolina Giedrys-Majkut tel.: 22 659 62 03, wew. 113

e-mail: karolina.giedrys@ceo.org.pl

Aleksandra Czetwertyńska tel.: 22 659 62 03, wew. 113

e-mail aleksandra.czetwertynska@ceo.org.pl