Informacje o kursie

Co czeka uczniów i uczennica na kursie?

Podczas trzech miesięcy zajęć on-line uczniowie i uczennice nie tylko pogłębią swoją wiedzę na temat historii kinematografii (ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiego kina), ale także będą mieć okazję nakręcenia własnego filmu, bądź udoskonalenia warsztatu krytycznego (w zależności od wybranej ścieżki zajęć). Działaniom młodzieży przez cały okres trwania kursu swoim bacznym okiem będą się przyglądali doświadczeni mentorzy, którzy wesprą ich w pracy.

Formuła

Kurs Filmoteki Szkolnej został podzielony na 6 części (opracowane w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami). Na zapoznanie się z materiałami pomocniczymi każdego modułu i wykonanie proponowanych zadań uczestnicy będą mieć 1- 2 tygodnie. Po każdym sprawozdaniu, do którego dołączą efekty swojej pracy - np. linki do filmów czy recenzji,  otrzymają fachową opinię i wskazówki od swojego mentora. 

Zakres tematyczny

  • Moduł I, II – wiedza o filmie: początki kina, narodziny gatunku, krótka historia polskiego kina, kino dokumentalne (dla zainteresowanych), historia i ewolucja polskiej animacji (dla zainteresowanych)
  • Moduł III – filmowe środki wyrazu: podstawowe środki sztuki filmowej
  • Moduł IV, V, VI – warsztat krytyka filmowego: analiza filmowych środków wyrazu, analiza ujęć i scen, krytyka filmowa, organizacja pokazów filmowych, jak dyskutować i debatować, szkolny dkf, recenzje filmowe
  • Moduł IV. V, VI – warsztat młodego reżysera: inspiracje filmowe, logline, treatment, scenariusz, praca z kamerą, montaż

Zaświadczenia o ukończeniu kursu

To nie wszystko. Jako dowód ukończenia kursu uczniowie i nauczyciel-opiekun otrzymają specjalne imienne zaświadczenia. Uwaga! Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie wszystkich modułów, aktywny udział w rozmowach na forum oraz oddanie pracy końcowej ("Warsztat krytyka filmowego" - recenzja filmowa, "Warsztat młodego reżysera" - max. 5-minutowa etiuda). 

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Do udziału zapraszamy pojedynczych uczniów lub grupy uczniowskie do 5 osób. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone 2 zespoły. (Istnieje możliwość przyjęcia większej liczby grup w ramach wolnych miejsc).

Zgłoszenie na kurs powinno zostać wysłane przez nauczyciela - opiekuna ucznia bądź grupy uczniów uczestniczących w kursie. Zachęcamy do uczestnictwa grupy uczniów, których nauczyciel zgłosił się do kursu dla nauczycieli. 

Uwaga! Rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów na kurs dla uczniów!

Rejestracja trwa 10 października 2017 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs potrwa 3 miesiące

Kurs jest realizowany w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.