Pokaż świat wokół siebie, wygraj cenne nagrody!

Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZS nr 3 i Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Dokumentalnych "Świat wokół mnie", skierownym do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace można nadsyłać do 7 kwietnia 2017 roku.

Celem konkursu jest zainspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, rozwijanie zainteresowań sztuką filmową. budzenie wrażliwości na otaczający świat i sytuację młodego człowieka we współczesnym świecie. Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, do konkursu autor może zgłosić maksymalnie dwie prace

Prace w formie krótkich filmów (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, rodziny, grupy koleżeńskie lub odniosą się do ważnego problemu społecznego, można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
z dopiskiem „Konkurs filmowy”

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 07 kwietnia 2017 roku (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora). Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, do konkursu autor może zgłosić maksymalnie dwie prace

Kontakt z organizatorem

Ewa Klonowska (Liderka Filmoteki Szkolnej), e-mail: ewaolga1@wp.pl

Młodzieżowy Dom Kultury e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl tel. 32 42 240 88

Zapoznajcie się z regulaminem. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne plikach do pobrania.

Polecamy! 

oprac. Karolina Giedrys - Majkut