W Konkursach Filmoteki Szkolnej czekamy na prace młodzieży - osobiste wypowiedzi - recenzje i etiudy filmowe inspirowane filmami z pakietów Filmoteki Szkolnej. Zachęcamy do niczym nieograniczonych twórczych działań. Najważniejszy jest pomysł i zaangażowanie! Specjalne nagrody zostaną przyznane dla najlepszych prac uczniów/uczennic szkół GIMNAZJALNYCH.

Tegoroczną edycję konkursu ogłosimy w listopadzie 2017 roku.  

Konkurs na recenzję filmową filmu z pakietu Filmoteki Szkolnej

Adresaci:
Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania: 
Waszym zadaniem jest przygotowanie krótkiej, max. 1 stronicowej (ok. 2500 znaków bez spacji) recenzji wybranego filmu z pakietu Filmoteki Szkolnej.

Niech Twoja recenzja ukazuje problemy poruszane w filmach z perspektywy nastoletniego człowieka. Unikaj sztampy, pisz od siebie! Liczyć się będzie oryginalność, pomysłowość, ciekawy punkt widzenia i dobry styl. Zwróć uwagę na to, co właśnie ciebie poruszyło najbardziej w filmie, o którym piszesz.

Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mailkarolina.giedrys@ceo.org.pl

Nagrody:
Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody: NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA! (pakiety filmów kanonu filmów polskich, książki, dyplomy)

Najlepsza recenzja zostanie opublikowana na stronie internetowej programu.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie CEO: filmoteka.ceo.org.pl oraz oficjalnej stronie programu www.filmotekaszkolna.pl

Zgłoszenia:
Tegoroczną edycję konkursu ogłosimy w listopadzie 2017 roku.  

Organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

 

Konkurs na 5-minutową etiudę filmową

Adresaci:
Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania: 
Waszym zadaniem  jest przygotowanie krótkiej, max. 5 minutowej etiudy filmowej inspirowanej treścią bądź formą filmów z pakietu Filmoteka Szkolna.. W swojej pracy możecie wykorzystać różne gatunki i środki filmowe np.: dokument, reportaż, fabułę, animację… Ważne, aby forma była ciekawa, a temat wam bliski.

Nagrody:
Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody (programy do montażu, książki, dyplomy):  NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA!

Centrum Edukacji Obywatelskiej ufundowało specjalne wyróżnienie dla filmu, który będzie poruszał tematy o znaczeniu społecznym.  

Najlepsze filmy będą miały swoją premierę kinową w czasie Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Zgłoszenia:

Tegoroczną edycję konkursu ogłosimy w listopadzie 2017 roku. 

Pracę konkursową należy przesłać:

  • na płycie DVD w formacie AVI, MPEG, WMV
  • filmy należy zamieścić w internecie np. na jednym z darmowych portali filmowych YOUTUBE.

na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej;
ul. Noakowskiego 10/ 1
00 – 666 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs filmowy”

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być następująco opisana:

  •  tytuł pracy
  •  imię i nazwisko autora/ów
  •  link, pod którym dostępny jest film,
  •  adres korespondencyjny autora/ów (ulica i nr, kod i miejscowość)
  •  nazwa i adres szkoły
  •  telefon kontaktowy,
  •  e-mail autora.

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich.
Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

Organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Nadsyłając swoje prace zwróćcie uwagę na prawa autorskie do nadsyłanych prac. Pamiętajcie by wykorzystując np. podkład muzyczny w swoich etiudach zadbać o uzyskanie praw na wykorzystanie utworu i koniecznie podać w napisać końcowych, skąd pochodzi utwór. Wszelkie plagiaty zabronione. Skorzystajcie z przygotowanych materiałów dodatkowych.

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom- opiekunom, polecamy MATERIAŁY DODATKOWEw których znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane odnośnie konkursów pytania, praktyczne porady, interesujące artykuły i publikacje.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.