W tym roku wzbogacamy projekt Filmoteka Szkolna. Akcja! o system zdobywania odznak za realizację szkolnych działań z filmem i publikacji za najciekawsze relacje opisujące te działania.

  • Odznaki przyznajemy wszystkim szkołom zgłoszonym do projektu za działania edukacji filmowej, o ile będą informować nas o ich realizacji. Relacje z działań zbieramy w cyklu comiesięcznym, w ramach akcji: "Wymień relację za publikację". Korzystając ze specjalnie opracowanego formularza, opublikowanego na stronie projektu, ekipy projektowe mogą a. poinformować nas o typie podejmowanych działań (wybierając z opublikowanej listy to realizowane), b. opisać swoje działania w bardziej rozbudowanej formie, lub wskazać taki opis działania opublikowany na platformie własnego wyboru.
  • Za samo wykonanie działań przyznawane są odznaki – srebrne za każde działanie, złote za wykonanie co najmniej 3 działań i otrzymanie przynajmniej 3 srebrnych odznak. Odznaki przyznawane są za każdą zakończoną realizację działania edukacji filmowej (po jednej na szkołę), a także za udział w różnych ogólnopolskich wydarzeniach i działaniach w programie Filmoteka Szkolna, np. za udział w kursach, za udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, konkursach Nakręć się! oraz Skrytykuj! etc. Lista nagradzanych działań - poniżej
  • Za przesłanie relacji, lub też przesłanie nam linka do relacji opublikowanej na blogu, vlogu, czy innym kanale komunikacyjnym, wybrany przez daną ekipę do informowania o podejmowanych działaniach trzem wybranym ekipom przyznawane są nagrody w postaci filmów i książek o tematyce filmowej. Nogrody przyznawane są przez jury składające się z koordynatorek projektu Filmoteka Szkolna. Akcja!, które wybierają działanie, bądź też relację, którą uznają za najciekawsze. 
  • Relacje przesyłać należy do 10 dnia każdego miesiąca.
  • Wyniki grywalizacji opublikowane zostaną do 15 każdego miesiąca na stronie projektu. 

Lista nagradzanych działań edukacji filmowej:

- prowadzenie zajęć lekcyjnych z filmem (każde 3 zajęcia to kolejna odznaka)

- przeprowadzenie spotkania filmowego klubu szkolnego (każde 3 spotkania to kolejna odznaka)

- przeprowadzenie gry filmowej

- przeprowadzenie konkursu filmowego

- przeprowadzenie debaty filmowej

- przeprowadzenie filmowej kampanii społecznej

- przeprowadzenie warsztatów edukacji filmowej w swojej szkole

- przeprowadzenie warsztatów edukacji filmowej w swojej szkole z udziałem Wędrującego Filmoznawcy

- realizacja projektu filmowego

- realizacja animacji poklatkowej

- opracowanie filmowej ścieżki tematycznej po swoim mieście

- udział w webinarium organizowanym przez CEO w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej

- udział w konkursie „Nakręć się!”

- udział w kursie dla uczniów „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- udział w warsztatach „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- zwerbowanie szkoły do projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!”

- założenie bloga/vloga/kanału youtube dokumentującego działania w projekcie

- przygotowanie plakatów filmowych

- opracowanie i przeprowadzenie quizu filmowego  

- udział w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

- aktywne prowadzenie bloga lub vloga (każde 3 notki lub filmiki to kolejna odznaka)

 

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.