Festiwal Filmoteki Szkolnej to dwudniowe święto kina, w którym co roku udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z całej Polski. Młodzi ludzie przyjeżdżają do Warszawy, aby pochwalić się swoimi projektami filmowymi - pierwszymi etiudami, nowatorskimi programami szkolnych DKFów, czy akcjami promującymi ambitne kino. Udział w Festiwalu jest formą docenienia ich pracy, wymiany doświadczeń, wyrabiania właściwych kryteriów oceny sztuki filmowej, rozwijania postawy zaangażowania w życie kulturalne. Organizatorzy Festiwalu zapewniają młodzieży udział w warsztatach ze specjalistami, pokazach filmowych zakończonych dyskusją moderowaną przez krytyków oraz premierę kinową ich własnych produkcji. Formularz zgłoszeniowy do Festiwalu publikowany jest dwa miesiące przed wydarzeniem. 

 

Relacja z 8. Festiwalu Filmoteki Szkolnej

Relacja z Festiwalu Filmoteki Szkolnej 2017